SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Eastcoast Cheerleaders
Trygghet Respekt Utveckling Gemenskap

Glädjande besked - restriktioner som tas bort 9/2
 
Nedan är information från Riksidrottsförbundet.
 
Vi vill dock påminna om vikten att stanna hemma vid symptom och fortsatt eget ansvar att kontrollera vad som gäller vid tex sjukdom och återgång till aktiviteter.
 
Från Riksidrottsförbundet 
Ett välkommet besked till idrottsrörelsen. Vi har sedan mars 2020 gjort vårt för att minska smittspridningen. Nu kan vi äntligen komma tillbaka med full kraft, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

 

Idrottsrörelsen har drabbats hårt under pandemin med inställda träningar och tävlingar. Men snart kommer idrotten, och övriga samhället, att kunna öppnas fullt ut igen. Från och med den 9 februari kommer nuvarande restriktioner med anledning av coronaviruset att tas bort.

Det innebär att inga begränsningar längre kommer finnas för idrottsevenemang vad gäller max antal i publik, krav på vaccinationsbevis och avstånd med mera.

 

Från den 9 februari kommer endast ett fåtal rekommendationer att fortsätta gälla:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

– Vi har kommit till ljuset i en mycket mörk tunnel. Mycket har raserats i tunnelns mörker som vi nu behöver bygga upp igen. Vi kommer att komma tillbaka och bli ännu starkare än vi var innan. Men det kommer ta lång tid och kräva fortsatt stöd från regering, regioner och kommuner under flera år, säger Björn Eriksson.

 

Folkhälsomyndighetens information om avveckling av restriktioner

 

Riksidrottsförbundet 

 

 

Ny info gällande Covid-19 från januari 2022

Nedan följer information som alla föräldrar med barn aktiva i vår förening behöver känna till.

                            

  • Ingen som är sjuk eller har symptom får komma till träningen.
  • Om någon insjuknar under träningen behöver denne lämna träningen omedelbart och våra coacher kommer att kontakta vårdnadshavare.
  • Om man har varit sjuk och börjar tillfriskna behöver du som förälder (barn under 18) säkerställa vilka riktlinjer som gäller innan man åter kan delta i fritidssysselsättning som t.ex. träning.
  • Om någon i hemmet testats för Covid-19 måste den aktiva vara hemma tills negativt testresultat har erhållits hos den som tagit PCR testet.
  • Om någon i familjen är testad positiv för covid-19 ska alla stanna hemma och man får därför ej delta i träning. Se på Folkhälsomyndighetens hemsida vad som gäller angående karantän för er.
  • Om den aktive har konstaterad covid-19 behöver klubben meddelas om den aktiva har varit på träning inom 48 timmar från det första symptomet. Detta i enlighet med SCF riktlinjer. Detta görs på styrelsen@eastcoastcheerleaders.se
  • Om den aktive har insjuknat under träning eller 1-2 dagar efter träning kommer laget informeras via mail att en aktiv insjuknat samt vilket träningstillfälle det gäller.


Efter vaccination

  • Om du efter din vaccination drabbas av symptom med feber, frossa, sjukdomskänsla, trötthet, huvudvärk, magont, illamående, hosta, snuva, halsont, muskelvärk eller andra symptom SKA du vara hemma från träning och undvika kontakt med andra minst 2 dygn efter symptomfrihet. Alternativt testas negativt för Covid-19. Detta för att symptom kan vara en pågående infektion även om det ligger nära till hands att tro att det är vaccininducerade symptom.
  • Samma restriktioner gäller för symptom efter vaccin som vid symptom i allmänhet

Övrigt

  • Kom ombytt till träningen och undvik att använda omklädningsrum.
  • Kom inte för tidigt till träningen och stanna inte kvar efteråt.
  • Undvik att samåka till och från träningar.
  • Om möjligt undvika att åka kollektivtrafik till och från träningar.
  • Föräldrar behöver hämta och lämna utanför hallen.
  • Undvik att använda toaletter i träningshallen utan tänk på att gå på toaletten innan man åker hemifrån.

 

Var och en har fortsatt eget ansvar för att motverka smittspridning, kontrollera vad som gäller
vid återgång till aktivitet och vad som gäller vid provtagning.

 

 

 

Information gällande Covid-19 från 1177

 

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Här är några vanliga symtom. Du kan ha ett eller flera av symtomen: 

  • hosta 
  • feber
  • snuva eller täppt näsa
  • förändrad lukt och smak
  • ont i halsen
  • ont i huvudet
  • illamående
  • ont i musklerna
  • ont i magen
  • diarré
  • trötthet.

Symtomen kommer oftast efter tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid.

 

Viktigt att lämna prov

Det är viktigt att lämna prov om du får symtom. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

 

En del kan bli sjukare efter någon vecka

För en del personer blir sjukdomen allvarligare någon vecka efter de första symtomen. Då kan du få jobbigt att andas, bli andfådd eller känna dig svag eller förvirrad.

 

När är jag smittsam?

Du börjar vara smittsam när de första symtomen kommer eller någon dag innan du får symtom. Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte känner dig så sjuk och bara har lite hosta eller feber. Du kan också smitta utan att ha symtom.

Du som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.
  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit utan feber de två senaste dygnen. 

Då smittar du inte längre, även om du fortfarande har till exempel lite hosta eller snuva.Du kan vara smittsam längre om du har nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller läkemedel.

Testning och stanna hemma (från folkhälsomyndigheten)

 

Förskolebarn:

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

 

 

För barn i grundskolan
Rekommenderar vi testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

 

Källor:

 www.1177.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

 

 

Covid-19

 

Under vår flik ”Nyheter” kommer den senaste informationen som gäller för oss i Eastcoast Cheerleaders och Covid-19 att läggas ut.

 

Informationen vi får och förhåller oss till i Eastcoast Cheerleaders kommer från Regionen, Folkhälsomyndigheten, RF, kommunen och vårt förbund SCF.
Den information vi får använder vi i styrelsen till att uppdatera vår Riskanalys och handlingsplan. Riskanalysen och handlingsplanen utformade vi i styrelsen under hösten på uppmaning av vårt förbund SCF och vi har arbetat efter denna sedan dess.


Riskanalysen och handlingsplanen är inte statisk utan uppdateras, revideras och/eller utökas varje månad, ibland så ofta som varannan vecka beroende på informationsflödet från Folkhälsomyndigheten, smittläget i landet, smittläget i Stockholm och i vår kommun samt de restriktioner och rekommendationer vi får till oss.

Vår målsättning i Eastcoast Cheerleaders gällande Covid-19 är att:

  • Vara en säker förening för alla våra aktiva och coacher.
  • Genomföra säkra träningar.
  • Följa smittläget och spridningen av Covid-19 kontinuerligt för att alltid kunna vara uppdaterade i vår riskanalys och handlingsplan.
  • Bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsätta med verksamheten så intakt som smittläget tillåter.
  • Följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, RF och SCF ger.

 

Del av handlingsplan vid fall av Covid-19:

Rutin för sjukdom som uppstår under träning.

  • Coachen ska skicka hem aktiv med förkylningssymptom omedelbart.
  • Anteckna barnets namn. Ring förälder omedelbart.
  • Kontakta styrelsen via mail styrelsen@eastcoastcheerleaders.se

Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.

  • Kösystem till toalett samt in-ut från träning.
  • Föräldrar lämnar barnet utanför hallen, barnen går med coach ut från hallen i kösystem med avstånd och föräldrar möter upp ute.
  • Vi använder alternativa utgångar som ex nödutgångar - fråga din coach vad som gäller för ditt barn alt för din träning.
  • Toalettbesök bör undvikas så långt det går under träningstid

Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.

  • Informera föräldrar om deras ansvar i att barnen kommer i tid och hämtas i tid.
  • Inga föräldrar får följa med in i hallen- undantagsregler kan komma att tillämpas vid medicinska tillstånd- föräldern kontaktar styrelsen i dessa fall på mail till styrelsen@eastcoastcheerleaders.se

 

Rutin testning för Covid- 19 vid noterade symptom.

  • Om någon i familjen är sjuk i covid-19 ska alla stanna hemma och man får därför ej delta i träning.
  • Om den aktive har konstaterad covid-19 behöver föreningen meddelas. Detta i enlighet med SCF riktlinjer. Detta görs på styrelsen@eastcoastcheerleaders.se
  • Om den aktive har insjuknat under träning eller 1-2 dagar är föräldern skyldig att kontakta styrelsen så att styrelsen kan vidta de åtgärder som behövs.
  • Vid ev positivt prov hos aktiv som deltagit på träning kommer resterande i laget informeras via mail att en aktiv insjuknat för att alla ska kunna vara uppmärksamma på symtom.

För att få ta del av Riskanalysen och handlingsplanen i sin helhet kan ni maila styrelsen@eastcoastcheerleaders.se

 

För mer information kring Smittläget, restriktioner och rekommendationer gå in på följande sidor:

 

Grundläggande föreskrift 2020:12, gäller t o m sista september:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

 

Telefonnummer/information gällande Covid-19.
Tel: 11313

 
Följ oss på sociala medier
Samarbeten