AKTUELLT   

BARNENSIDROTT  – ett aktivt arbete i vår
förening

Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm har lanserat #barnensidrott – och precis som det låter så sätter vi barnets idrottande i fokus.
Bakgrunden till lanseringen av #barnensidrott grundar sig i att idrottsrörelsen i sitt idéprogram ”Idrotten Vill” gemensamt har bestämt att all barn- och ungdomsverksamhet ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Men det är kanske inte alltid självklart vad det betyder i praktiken. Därför har Riksidrottsförbundet (RF) arbetat fram nya anvisningar för barn- och ungdomsidrott. De är meningen att hjälpa och stötta föreningar och enskilda ledare att forma verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen.

Läs mer om Barnensidrott 

SUPPORTERTRÖJA

Suppportertröjorna är här!
Denna vecka kommer tröjorna att delas ut till er som har beställt.

INFO COVID-19

Som ni alla vet ställer Covid-19 till det för oss i föreningen, både styrelse, aktiva och föräldrar drabbas. Vår målsättning är naturligtvis att träningar ska fortgå så oinskränkt som möjligt men med de restriktioner som gäller vår förening och vår sport.

Under hösten har ett omfattande arbete pågått i styrelse för att hitta alternativa lösningar på träning, verksamhetsanpassning och säkerhet för att kunna följa de rekommendationer och restriktioner som finns. Vi har en väl utarbetad handlingsplan som är gjord efter vår riskanalys. Säkerhet för de aktiva, deras familjer och att begränsa smittspridning har och är nummer ett och även att ta våra medlemmar och coachers oro på allvar. Vi har till dags datum ej behövt göra någon smittspårning då vi ej haft någon spridning i vår förening.

Just nu är de kommunala hallarna stängda för träning tom 24 januari 2021 och det är ännu osäkert hur det kommer att se ut efter det datumet. Men vi fortsätter att jobba på alternativa lösningar och andra hallar för att träning ska kunna fortgå – självfallet med hänsyn till rådande läge och restriktioner.

Vi som förening följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt också Svenska Cheerleadingförbundets riktlinjer.

För de som vill läsa mer finns info här:
www.cheerleading.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.rf.se

ENGAGERA SIG I FÖRENINGEN

För att alla lagen och den ideella föreningen ska fungera och kunna utvecklas är det en förutsättning att föräldrar medverkar i arbetet kring laget och föreningen. Föreningen har ingen anställd personal utan det är vi som är Eastcoast Cheerleaders – tillsammans! 

Här nedan finns exempel på roller som behövs i varje lag och i föreningen. Du behöver inte kunna något om cheerleading för att bli en aktiv förälder, det viktiga är att du vill vara med och stötta aktiva och coacher och leda föreningen framåt. Höra av dig till styrelsen om du vill engagera dig, styrelsen@eastcoastcheerleaders.se

För laget

 • Lagföräldrar – 2 personer. Ordnar lagaktiviteter, håller i ev insamling, styr upp samåkningar m.m.
 • Tävlingsföräldrar – vid behov 2 personer. Hjälper laget och coacherna på tävlingar
 • Lagets ledamot i styrelsen (för träningslag suppleant) – 1 person. Strategiskt arbete för att driva föreningen framåt och språkrör mellan laget och styrelsen

För föreningen

 • Coachstöd – 4 personer. Stötta föreningens coacher med ledarskapsfrågor. Gärna hålla utbildningar inom lämpliga områden.
 • ”Materialare” – 3 personer. Medverka en helg på hösten resp. våren när dräkter och rosetter ska lämnas ut och samlas in. Ta emot dräktkontrakt, pricka av och gå igenom dräkterna
 • Sponsring – 2 personer. Hjälpa till med att söka sponsring till föreningen
 • Marknadsföring – 2 personer. Jobba med marknadsföring av föreningen
 • Eventplanerare – 5 personer. Tillsammans med coacher planera och genomföra juluppvisning och eventuella andra evenemang
 • Lägerplanerare – 3 personer. Tillsammans med coacher planera höst- och ev sportlovsläger
 • Samverkan – 2 personer. Föreningens samverkansrepresentanter med andra föreningar, t.ex. genom deltagande vid IFA-möten (Idrotts- och friluftsalliansen).

NY FÖRENINGSHANDBOK

Vi har nu publicerat en ny föreningshandbok här på hemsidan. Den är framtagen i syfte att samla och tydliggöra föreningens verksamhet. Handboken bör fungera som riktlinjer för främst aktiva och tränare inom Eastcoast Cheerleaders. Till handboken kan tränare, aktiva och föräldrar vända sig för att snabbt hitta svar kring grundläggande frågor och för att göra sig väl införstådd med föreningens arbetssätt.

Vår Värdegrund – ECC = RUGG

GLÄDJE – Glada tränare och aktiva, trivsel, kul att gå på träning, energi, rörelse, skratt.

 • Jag skapar och sprider positiv energi
 • Jag bidrar till att träningarna blir roliga
 • Vi möter varandra med ett leende

GEMENSKAP – Trygghet, samarbete, öppenhet, föreningskänsla, tillsammans, alla är lika viktiga, vi ingår alla i samma förening, tillhörighet, mina lagkamrater är mina kompisar.

 • Jag är flexibel och samarbetar – laget före jaget
 • Jag visar omtanke
 • Vi förstår att alla är lika viktiga i föreningen – oavsett roll

UTVECKLING- Lära mig nya saker, motivation, nytänkande, kreativitet, framåt, kompetensutveckling, kunskap.

 • Jag är motiverad och öppen för att lära mig mer
 • Jag delar med mig av min kunskap och kompetens
 • Vi tänker nytt och bidrar med kreativa idéer för att föra föreningen framåt

RESPEKT – Lyhörd, ser alla, trevligt bemötande, ödmjukhet, lojal, inlyssnande, acceptans, jämställd.

 • Jag accepterar olikheter – oavsett roll, personlighet, kön, etnicitet och sexuell läggning
 • Jag tar eget ansvar för ett trevligt bemötande och är en god representant för vår förening
 • Vi lyssnar och är ödmjuka inför varandras idéer

  Träningar utomhus anpassade efter Corona

  Styrelsen har beslutat att återuppta träningarna utomhus från och med 28 mars. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att barn- och ungdomsidrotten ska fortgå som vanligt. Vi följer löpande myndigheternas riktlinjer och beslutet kan komma att ändras framöver om riktlinjerna förändras. Observera att det inte är något närvarokrav på träningarna utan syftet är att få träffa laget och få en möjlighet att fortsätta med den fysiska aktiviteten som är positiv för immunförsvaret.
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtidigt att man ser över träningarnas utformning och vi har därför beslutat att närkontakt (kroppskontakt) ska minimeras under träningarna. Det blir en utmaning för våra coacher att hitta andra sätt att träna i en sport som innebär otroligt mycket kroppskontakt mellan de aktiva.
  Inför träningarna är det viktigt att alla följer myndigheternas riktlinjer och vi vill framför allt lyfta nedanstående punkter. Det är viktigt att ni som föräldrar går igenom dessa förhållningsregler med era barn så att vi kan säkerställa en så trygg träningsmiljö som möjligt för våra aktiva och coacher:

  • Alla måste vara friska och helt symptomfria för att delta. Har man  varit sjuk krävs två symptomfria dagar innan man kan återgå till träning. Känner man sig dålig under träning går man hem direkt.
  • Alla hjälps åt att minimera kroppskontakt, inga kramar varken aktiva emellan eller med coacher.
  • Alla tvättar händerna noggrant innan träning (för yngre barn är det viktigt att ni föräldrar medverkar till att det görs).
  • Inte dela vattenflaska med varandra
  • Meddela coacherna så snart som möjligt om ditt barn inte kan eller får delta på träningen.

  Träningstider kan skilja sig från ordinarie tider. Varje lag meddelas via mail vad som gäller.

  Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt i den speciella situation som vi befinner oss i. Om ni har några frågor, vänligen kontakta styrelsen; styrelsen.akersberga@eastcoastcheerleaders.se