DOKUMENT

Föreningens stadgar

HÄR hittar ni föreningens stadgar.

Föreningsregler

HÄR hittar du våra föreningsregler som alla aktiva och föräldrar varje år ska läsa och acceptera. Har du frågor eller synpunkter angående dessa så hör gärna av er.

Föreningshandbok

HÄR hittar du vår föreningshandbok.

Vi har nu publicerat en ny föreningshandbok här på hemsidan. Den är framtagen i syfte att samla och tydliggöra föreningens verksamhet. Handboken bör fungera som riktlinjer för främst aktiva och tränare inom Eastcoast Cheerleaders. Till handboken kan tränare, aktiva och föräldrar vända sig för att snabbt hitta svar kring grundläggande frågor och för att göra sig väl införstådd med föreningens arbetssätt.

Vår Värdegrund – ECC = RUGG

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter hittar ni HÄR och ska fyllas i av målsman (om man är under 18) och lämnas in på första träningstillfället på hösten.