INFO COVID-19

Som ni alla vet ställer Covid-19 till det för oss i föreningen, både styrelse, aktiva och föräldrar drabbas. Vår målsättning är naturligtvis att träningar ska fortgå så oinskränkt som möjligt men med de restriktioner som gäller vår förening och vår sport.

Under hösten har ett omfattande arbete pågått i styrelse för att hitta alternativa lösningar på träning, verksamhetsanpassning och säkerhet för att kunna följa de rekommendationer och restriktioner som finns. Vi har en väl utarbetad handlingsplan som är gjord efter vår riskanalys. Säkerhet för de aktiva, deras familjer och att begränsa smittspridning har och är nummer ett och även att ta våra medlemmar och coachers oro på allvar. Vi har till dags datum ej behövt göra någon smittspårning då vi ej haft någon spridning i vår förening.

Just nu är de kommunala hallarna stängda för träning tom 24 januari 2021 och det är ännu osäkert hur det kommer att se ut efter det datumet. Men vi fortsätter att jobba på alternativa lösningar och andra hallar för att träning ska kunna fortgå – självfallet med hänsyn till rådande läge och restriktioner.

Vi som förening följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt också Svenska Cheerleadingförbundets riktlinjer.

För de som vill läsa mer finns info här:
www.cheerleading.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.rf.se